Succes med petanquekursus                             (2022)

Det blev noget af en succes, da Skanderborg Petanque arrangerede kursus for nye petanquespillere 70+ i 2022. Flere af de deltagende er efterfølgende kommet til gensyn med petanque sporten enten tirsdag formiddag kl. 10-12 eller onsdag aften kl. 18:30. Det glæder alle sig over.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petanquekursus for 70+


Man kunne ikke forestille sig bedre vejr, end der var, da 10 "nye" petanquespillere startede på petanque kursus hos Skanderborg Petanque på banerne i Vrold onsdag formiddag den 20. april 2022.

   Med tilskud fra Skanderborg Kommune havde foreningen påtaget sig at prøve at få ældre, friske 70+ årige hevet hjemmefra for at lære at spille det populære franske kuglespil. Der blev budt velkommen med en kort introduktion om petanque kugler, gris og kasteteknik, som deltagerne senere kunne udføre med det sæt petanquekugler, som hver deltager fik udleveret fra start. 

   Med et flot fremmøde på en halv snes kursister var Skanderborg Petanque ovenud tilfreds med delta-gelsen. Formand Tage Kristensen var kursusleder og fik hjælp af en flok af foreningens medlemmer, som viste kasteteknik, gav gode råd og deltog i de petanque kampe, som første kursusdag indeholdt.

   Der blev også tid til det aspekt, som spillet og foreningen giver meget plads til og som man opfatter som en stor del af det at spille petanque. Alle blev udstyret med navneskilt, så man "syntes, man kendte hinanden" med det samme og kommunikationen foregik da også frit fra start til slut.

   Næste del af kurset, som er gratis, afvikles onsdag den 27. april og afsluttes ons-dag den 4. maj. Derefter håber foreningen selvfølgelig på, at alle - eller i hvert fald de fleste - vil få tilknytning til foreningen og opleve sammenholdet på petanquebanerne og muligheden for at udvide vennekredsen.

Tage Kristensen instruerer aspiranterne på den første kursusdag, hvor alle gik til stålet og ivrigt deltog i spillet.

Se video fra dagen   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg Open 2022 - igen i dejligt vejr

Det traditionsrige arrangement, Skanderborg Open i triple petanque, havde trukket hele 48 deltagende spillere på 16 hold, da stævnet startede på en dag, hvor meteo-rologerne flere dage havde truet med regn og skybrud over Østjylland. Dette til trods undgik stævnet (igen) regnvandet og i løbet af dagen forsvandt de truende regnskyer og solen brændte sig igennem til de ihærdige petanque spillere. 

   Spillerne kom fra ni petanque foreninger ud over Skanderborg Petanque. Tre kampe blev spillet inden der var frokostpause og efter de næste to kampe og lidt eftermiddagskaffe var resultatet klart.

   Rene Rosted, Henning Øgendahl og Vasille Ungureanu fra Hasselagrisen vandt fem kampe som de eneste og fik derfor overrakt medaljer og diplomer for førtepladsen samt en vandrepokal, som de må aflevere om et år til næste Skanderborg Open stævne.

   Karsten Pedersen, Susanne Pedersen og Jens Erik Rasmussen fra Glud vandt 4 kampe, som blev belønnet med sølvmedaljer og diplomer.

   Leif Ranthe, Sigrid Gosvig og Hans Jørgen Hansen fra "fusionen" Horsens/Hvirring vandt også 4 kam-pe, men en lidt dårligere score medførte belønningen med bronze medaljer og diplomer for denne indsats.

   Alle var enige om, at det havde være en god dag og at der var spillet lange og meget spændende kampe undervejs.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Succes ved afsluttende stævne i Give

Sommerturneringen 2022 sluttede søndag den 28. august
med det traditionelle afsluttende stævne. Her rundes turne-
ringen af på den måde, at resultaterne efter søndagens
kampe sammenregnes med resultaterne fra den løbende
turnering.
   På den måde kunne det ved stævnets afslutning konsta-
teres, at holdet Vrold 3 fra Skanderborg Petanque havde
vundet B-rækken som det bedste hold.

   Holdet bestod af Pernille Korsgaard, Brian Toustrup,
Bente Minet, Ellen Andersen og Edel Pedersen.
Stort til lykke herfra.

   Nu bliver det spændende at se næste sommer, om Skan-
derborg Petanque skal deltage med hele 3 hold i A-rækken.
Det er turneringslederen, der fastsætter spilleplanen.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokal og diplomer uddelt til Klubmestre 2022

Ved den årlige generalforsamling blev de flittigste og bedste spillere kåret ved uddeling af pokal og diplomer til de tre spillere, som gennem sommersæsonen havde vundet flest kampe, når der onsdag aften spilles socialt petanque.  

Der havde været intens kamp mellem Brian og Jakob hele sommeren, hvor de hver især vandt alle deres kampe med de makkere, som lodtrækningerne havde tildelt dem. Brian havde dog længe haft føringen med et enkelt kryds, som på et skema viste vundne kampe. Den aller-sidste spilleaften ville skæbnen, at de to konkurrenter skulle
spille sammen og da de vandt deres kamp (igen) bevarede Brian sit forspring.

Derfor blev resultatet, at Brian Toustrup blev Klubmester med 22 vundne kampe, Jakob Bernhardt blev
nr. 2 med 21 vundne kampe og Ole Møller Pedersen blev nr. 3 med 15 vundne kampe. Der blev overrakt en vandrepokal til Brian Toustrup og et diplom i henholdsvis guld, sølv og bronce til de tre spillere.
Der blev taget et billede af vinderne, men da Ole Møller Pedersen ikke var til stede, optrådte kasserer Leif Jørgensen som stand-in for Ole, som dog var repræsenteret med et portrætbillede.