Beretning ved generalforsamlingen den 30. oktober 2022

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den 16. ordinære generalforsamling.

   I foråret 2021offentliggjorde Skanderborg Kommune et forslag til Kommuneplan 21, hvor ”De gamle boldbaner” i Vrold – og dermed vore petanquebaner, udlægges til boligområde. Vi har naturligvis gjort indsigelse. Kommunen har også ladet forstå, at de ikke er interesseret i at bevare Klubhuset i Vrold.

   Vi ved endnu ikke, hvilke konsekvenser det vil få for os som petanqueforening, men vi drøfter mulig-hederne med kommunen. Kommunen har blandt andet foreslået:

  • En placering på Fælleden
  • Et areal ved Sølund

Vi overvejer mulighederne ved Sølund, og forhandler videre med kommunen. 

   Vi har afholdt Skanderborg Open 2022 med en deltagelse på 48 spillere.

   Vi har afviklet det traditionelle gæstespil med Glud Petanque, hvor vi på det seneste tabte pokalen til Glud.

   I DGI´s kvartetturnering, blev Vrold 3 puljevinder, og derudover har flere af vore spillere opnået flotte placeringer. Det kan vi være stolte af.

   Der har været mulighed for at supplere klubtøjet, og medlemmer, der har ønsket det, har fået deres navn broderet under logoet.

   Også i 2022 deltog vi i ”Petanquesportens Dag”, og som noget nyt gennemførte vi et kursus for al-dersgruppen 70+. Kurset indholdet 1/3 instruktion, 1/3 petanquespil og 1/3 hygge. Vi har også afholdt et socialt arrangement med vinsmagning, hvor der var 15 deltagere.

   Markedsføringen i 2022 har resulteret i flere medlemmer, hvilket er positiv – Velkommen til jer nye.

   Der har også i år været et flot fremmøde til tirsdagstræningen. Flere gange har vi været over 24 spil-lere – det er flot, og heldigvis bakker medlemmerne op om vores tradition med at snakke 10 – 15 min. over en vand eller en øl efter spillet. Det er meget værdifuldt.

   Vi oplever, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanerne, og det er meget positivt.

   Hvad er så vore intensioner for 2023? Bestyrelsen håber at:

  • Vi får styr på baneforhold
  • Vi får styr på klublokaleforhold
  • Vi kan stille et hold mere til DGI´s kvartetturnering i 2023

Bestyrelsen vil arbejde for, at fællesskabet vil trives. Vi er meget glade for, at medlemmerne gerne vil arbejde for foreningen, og er altid villig til at give en hjælpende hånd. Tak for det.

   Bestyrelsen vil fortsat arbejde for:

  • At gøre det attraktivt at spille petanque
  • At give oplevelser for den enkelte
  • At skabe et fællesskab
  • At give plads til hygge
  • At give plads til konkurrence

Bestyrelsen vil gøre sit bedste for, at vi kan få en god og fornøjelig forening. Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for jeres flotte arbejde i årets løb.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen