Beretning ved generalforsamlingen den 3. november 2019

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den 13. ordinære generalforsamling.

   Året 2019 har været et godt år, vi har:

 • En god økonomi
 • Konstant medlemstal, vi er 40, der har betalt kontingent i 2019
 • Klaret os pænt i DGI´s turnering og stævner
 • Afholdt Skanderborg Open med 69 (23 hold) deltagere og
 • Et flot fremmøde tirsdag formiddag - faktisk var der 28 spillere den 22. juli
 • Haft en instruktør udefra, som gav inspiration og motivation


Hvad er så vore intensioner for 2020? Det håber jeg, at vi får en god debat om!

   Som tidligere nævnt er vi 13 år gamle – altså teenager og teenagere kan som bekendt være svære at holde styr på:

 • Vi har medlemmer, der næsten altid møder op til træning
 • Vi har medlemmer, som gerne deltager i turneringer
 • Vi har medlemmer, som næsten kun spiller i godt vejr
 • Vi har medlemmer, som spiller i alt slags vejr – dog ikke tordenvejr
 • Heldigvis bakker alle medlemmer op om vores tradition med at snakke 10–15 min. over en vand eller en øl efter spillet.

På dette grundlag forsøger bestyrelsen at servicere medlemmerne ved at tilbyde noget, som vi kan være fælles om. Bestyrelsen modtager gerne ideer til nye tiltag. Skal vi for eksempel bestræbe os på at blive bedre til at spille petanque? ved at:

 • Afholde prøver for at erhverve petanquemærker
 • Tilmelde os flere turneringer, for eksempel rangturneringen i DPF
 • Afholde kurser for at dygtiggøre spillerne

Skal vi fortsætte som vi plejer? - Det er vel ikke så ringe endda.

   Bestyrelsen håber, at fællesskabet vil trives, og vi er meget glade for, at medlemmerne gerne vil arbejde for foreningen. - Rengøringen fungerer perfekt. Vi oplever heldigvis, at medlemmerne inter-esserer sig for hinanden også uden for petanquebanerne, og det er meget positivt.

   Vi skriver på hjemmesiden:

 • Vi gør det attraktivt at spille petanque
 • Vi giver oplevelser for den enkelte
 • Vi skaber et fællesskab
 • Vi giver plads til hygge
 • Vi giver plads til konkurrence

Bestyrelsen vil gøre sit bedste for, at vi kan få en god og fornøjelig forening. Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Der skal også lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen