Beretning ved generalforsamlingen den 16. november 2014

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den ottende ordinære generalforsam-ling.

   Ved sidste generalforsamling var vi enige om at arbejde med en række målsætninger. Jeg mener, at vi i store træk har levet op til disse målsætninger. Beretningen her handler derfor om bestyrelsens generelle arbejdsområder.


Rummelighed. 
Bestyrelsen bestræber sig for at skabe rummelighed for vore medlemmer. Vi bestræber os for:

- at gøre det attraktivt at komme og spille petanque

- at give oplevelser til den enkelte

- at skabe et fællesskab

- at give plads til hygge

- at give plads til konkurrence

(i DGI eller såfremt der er interesse herfor også i DPF)

I hvilket omfang det lykkes, vil vi gerne have tilbagemeldinger på.

   Idræt om dagen. Vi har kørt ”Idræt om dagen” i 1½ år, og vi fejrede 1 årsdagen med ost og rødvin den 1. april i år. Bestyrelsen overvejer, at vi fremover kombinerer starten på sommersæsonen med mar-kedsføring (presseomtale og annonce), samt ost og rødvin, såvel til de petanquespillere, der spiller tirsdag formiddag, og de, der spiller onsdag aften. I 2015 kunne markeringen være tirsdag den 7. april og onsdag den 8. april, dagene falder i ugen efter påske.

   Det er et mål at styrke fællesskabet. Bestyrelsen har arbejdet for at få et fællesskab om petanque til at fungere. Det kan være en vanskelig opgave, når vi holder aktiviteter tirsdag formiddag, hvor mange af foreningens medlemmer er på arbejde, men der er også petanquespil søndag formiddag/ons-dag aften. Bestyrelsen håber, at fællesskabet vil trives, og vi er meget tilfredse med, at medlemmerne gerne vil arbejde for foreningen. Vi oplever heldigvis, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanerne, og det er meget positivt.

   Det er et mål, at foreningen skal have over 30 medlemmer. Vi er for første år mere end 30 med-lemmer, og der er plads til flere. Vi har haft god tilslutning til vores ”Idræt om Dagen”, som er tirsdag formiddag, og der har også været tilgang af medlemmer, der kun kan deltage udenfor normal arbejds-tid. Bestyrelsen forsøger at markedsføre foreningen og petanqueidrætten som sådan. De sidste to år har vi haft en annonce i Uge-Bladet , og vi mener, at vores altid ajourførte hjemmeside også er et vær-difuldt vindue udadtil. Bestyrelsen er åbne overfor andre måder, hvorpå vi kan tiltrække flere medlem-mer.

   Det er et mål, at alle medlemmer skal være godt informeret om foreningens - og DGI Sydøst-jyllands petanque arrangementer. Bestyrelsen forsøger at informere om DGI Sydøstjyllands petanque arrangementer. Vi har etableret en hjemmeside, som henvender sig til medlemmer og andre interesse-rede. Derudover udsender vi e-mails til medlemmerne med de seneste nyheder. Ja - og så laver vi et opslag i klubben - det er jo tilladt ikke at have en e-mail adresse.

   Dygtiggørelse af spillere. I år har vi afholdt træning for hold inden turneringen, og vi har haft en in-struktør der viste os, at bildæk er gode til opvarmning. Vi har herefter anskaffet bildæk, som er til fri afbenyttelse, og der vil blive låst op ca. et kvarter før hver træning i sommerperioden.

   Samarbejde med DGI Sydøstjylland. Vi har afholdt Skanderborg Open i samarbejde med DGI med rekord stor deltagelse (25 hold). Vi mener, at et stævne med 24 hold er det mest optimale. Næste år har vi planlagt at afholde ”Skanderborg Open 2015” i samarbejde med DGI Sydøstjylland søndag den
7. juni 2015. Vi vandt igen ”Pokalen for bedste fremmøde” i DGI Sydøstjyllands vinterspil, og vi har haft 4 hold med i kvartetturneringen, hvor det ene hold vandt turneringen. Vi har ligeledes haft et hold i
6-mands vinterturneringen. Det er rigtig flot. 
Vi opfordrer medlemmerne til at deltage i DGI Sydøstjyl-lands petanque arrangementer. DGI Sydøstjylland har afholdt et regelkursus i lokalerne i Vrold, hvor 11 af foreningens medlemmer deltog. 

   Mål og handlingsplan 2015. Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2015, og det er bestyrelsens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og opnå gode sportslige resultater. Til foråret er der mulighed for at vi tilmelder nye hold til DGI Sydøstjyllands kvartetturnering, og det vil glæde bestyrelsen, hvis vi kan stille flere hold. Vi har også mulighed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkurrencer, som Dansk Petanque Forbund afholder. Bestyrelsen er ind-stillet på at arbejde for det, når der er 10 – 12 spillere, der vil dyrke denne spilleform. Der er mulighed for at afholde éndagskurser og instruktioner for at dygtiggøre petanquespillere.

   Sommerfest. Vi har afholdt en sommerfest med en flot tilslutning, og bestyrelsen har besluttet, at der også afholdes sommerfest i 2015, og vi foreslår, at det bliver fredag den 28. august 2015.

   Afslutning. Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening. Afslut-ningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb. Der skal også lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque. 

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen