Princip

for indsamling og opbevaring af data om medlemmer


Ved indmeldelse i foreningen indsamler bestyrelsen følgende data:

Data

Begrundelse

Opbevaring

Adgang

Sletning

Navn

Adresse

Telefonnumre

E-mail adresse

Almindelig information om aktiviteter og holddannelser

På formandens og kassererens private PC.


På "lukket" side på hjemmesiden, såfremt medlem-met har givet samtykke.


Udskrift på papir.

Bestyrelsen og revision

Ved udmeldelse

Fødselsdag

Indberetning til kommune og hoved-organisation

På formandens og kassererens private PC

Bestyrelsen og revision

Ved udmeldelse

Oplysning om betaling af kontingent

Ajourføring af medlemsliste

På formandens og kassererens private PC

Bestyrelsen og revision

Ved udmeldelse

Således tiltrådt af bestyrelsen den 5. april 2018