Skanderborg Petanque har nu en 'Klubmester'    (2013)

For første gang i klubbens historie har der i år været spillet om klubmes-terskabet.
Den spiller, som ved de ugentlige sociale spil har vundet flest gange, bliver udnævnt
til klubmester. Der har helt til det sidste været spænding om resultatet. Før den sidste aften i sæsonen kunne flere spillere nå at blive klubmestre, men til sidst lykkedes det for Brian Toustrup at sætte sig på titlen. Stort til lykke.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulla Ry startede Vinterspil 2012-13 med førsteplads

Ved det første Vinterspil 2012-13, som blev spillet i Aale den 23. september viste Ulla Ry rigtig flot spil og løb dermed med 1. pladsen blandt 80 spillere, som alle spillede 3 runder med skiftende makkere. Også Tage Kristensen klarede sig flot, idet han be-satte en delt 2. plads ved samme stævne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igen en fin præstation ved Vinterspil 2012-13

Ved DGI Sydøstjylland Petanque's 2. vinterspil den 11. november 2012 i Give deltog Skanderborg Petanque igen med langt flest spillere. Med 14 deltagere var klubben hele 9 spillere flere end Glud, der som næst flest stillede med 5 spillere. Det betød da også, at Skanderborg Petanque satte sig på pladserne 2 - 5 - 6 - 8 og 9 med Jytte Nielsen på 2. pladsen og Eva Pedersen på 5. pladsen.
Dermed sikrede de 2 vinterspil points til klubben, som fører vinterspillet med i alt 24 deltagende spil-lere og 4 points.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Var du med til Nytårsparolen?

Der var inviteret gæster fra landsdelens klubber, da Skanderborg Petanque mødtes første gang i det nye år ved Nytårsparolen søndag den 6. januar 2013. Repræsentanter fra DGI Sydøstjyl-land, Hornborg G&U Petanque, Rask Mølle OI Pe-tanque, Hvirring Petanque, Aale Petanque, Glud Petanque og Petanque Klubben Sydøstjylland var inviteret og mere end 40 petanquespillere deltog.

Der blev skålet og ønsket godt nytår til alle og så gik man i gang med holdsætningen ved at alle kastede til gris.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det har været en flot indsats ved Vinterspil 2012/13

44 tapre spillere havde klædt sig forsvarligt varmt på til sidste omgang af Vinterspil, som blev spillet i Østbirk. Det viste sig at være en god idé, for det var koldt. Minus 2 grader var det, men med en strid blæst føltes det som minus 20 grader. Og ind imellem kom sneflokke vrimlende. Alle spillede tre kampe med skiftende makkere, og Jakob Bernhardt fra Skanderborg Petanque "løb" med førstepladsen med
3 vundne kampe og en score på 39:20.

Klik og se billedserien fra Østbirk.

Placeringerne blev:

Nr. 1:    Jakob Bernhardt fra Skanderborg Petanque.

Nr. 2-3: Leif Andersen fra Glud Petanque og Mirim Losic fra Hornborg Petanque.

Nr. 4:    Tage Kristensen fra Skanderborg Petanque.

Nr. 5:    Jytte Nielsen fra Skanderborg Petanque.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det har været 'Store Baneafretnings Dag'

Efter en sommerturnering 2013, hvor flere af de besøgende petanquehold har udtrykt en vis utilfreds-hed med de baner, de måtte spille på, besluttede bestyrelsen at gøre noget ved banerne.
Der blev bestilt stenmel og grus, hvorpå medlemmerne blev opfordret til at deltage i baneopretningen. Torsdag den 3. oktober 2013 mødte der mange medlemmer op.

Der kom også hjælp af maskinel art, idet lastbilen, der kom med materialer, havde en fjernstyret grab påmonteret.

Det betød rigtig meget for de håndbetjente redskaber, at den grove afretning var foretaget.

Det var dog ikke sådan, at man af den grund resten af dagen kunne indtage "kommunalarbejder-stilling".

Der blev også arbejdet hårdt med riverne, som det fremgår af det øverste billede.

I enhver velorganiseret virksomhed er der afsat tid til pause, så man kunne få vejret igen efter den hårde fysiske anstrengelse, det er, at afret-te petanque baner. Den fælles indsats bragte til slut medlemmerne frem til den belønning, det altid er at afprøve "nye" baner. Og denne del af baneopretningen var alle glade for at deltage i. Selv om det nu er en vintersæson, der står for døren, ser alle vist frem til at kunne præsentere ude-holdene for resultatet af den ihærdige fælles indsats på baneopretningsdagen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skanderborg Petanque er gode ved Vinterspil

Der har været spillet Vinterspil i Give i DGI Sydøstjyllands Petanque. Godt nok kom der kun 26 spillere, men Skanderborg Petanque tog sig beskedent af de tre første pladser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evald Jensen gjorde det godt i Vinterspil

I DGI Sydøstjyllands velbesøgte Vinterspil 2012-13 deltog hele 54 petanque spille-re i sæsonens 5. og sidste Vinterspil i hallen hos Hvirring Petanque. Skanderborg Petanque har klaret sig suverænt godt ved disse Vinterspil med flest vinterpoint
og flest deltagende spillere.

Og denne gang gjorde Evald Jensen sig flot bemærket ved at besætte 3. pladsen - flot blandt 54 spillere.

Til lykke til Evald.