Beretning ved generalforsamlingen den 27. november 2016

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den tiende ordinære generalforsam-ling.

   I de 10 år har vi opnået meget – vi har

 • Et baneareal, hvor der kan opmærkes 14 baner (4x15 m) eller 24 baner (3x12 m)
 • Klublokale
 • Lys på banerne
 • En hjemmeside med information til medlemmerne
 • Deltaget i Landsmesterskaber i single, double, triple, kvartet og sekstet
 • Deltaget i DGI Sydøstjylland Petanques aktiviteter i alle årene
 • Tradition for at afholde et årligt stævne i samarbejde med DGI en søndag i juni
 • Tradition for at holde nytårspetanque en søndag i januar
 • Tradition for at holde en sommerfest
 • Tradition for at spille om et ”klubmesterskab” hvert år
 • Tradition for at have en udefrakommende instruktør et par gange om året
 • Godkendt en ”Mål og handlingsplan” for hvert år
 • Klubtøj med foreningsnavn og logo, uden reklame for sponsorer
 • Markedsført os i de lokale aviser med annoncer og artikler
 • 35 medlemmer, der har mulighed for at spille 2 gange om ugen


Hvad skal vi så arbejde med fremover? 
Vi skriver på hjemmesiden:

 • Vi gør det attraktivt at spille petanque
 • Vi giver oplevelser for den enkelte
 • Vi skaber et fællesskab
 • Vi giver plads til hygge
 • Vi giver plads til konkurrence

Det vil bestyrelsen fortsat forsøge at leve op til.

Derudover kan vi jo se på de næste 10 år.
Måske skal vi medvirke i en udviklingsproces, hvor pejlemærker kunne være:

 • Udvikling af en kultur, hvor både ambitiøse konkurrencespillere og ”hyggespillere”
  befinder sig godt og opnår spilleglæde
 • Deltage i flere konkurrencer på højt niveau
 • Blive over 40 medlemmer
 • Udarbejde en markedsføringsstrategi
 • Sikre en visionær og handlekraftig bestyrelse

Bestyrelsen vil gøre sit bedste for, at vi kan få en god og bæredygtig forening.


Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Der skal også lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen