Den stiftende generalforsamling

afholdes på Skrænten 8, Skanderborg

Dagsorden / referat fra stiftende generalforsamling søndag den 10. december 2006 kl. 15.00.

Punkt

 1.

 2.

3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Emne

Valg af dirigent 

Orientering om baggrund for foreningens dannelse.

Godkendelse af foreningens vedtægter. Forslag er vedlagt.

Valg af formand for 2 år.

Valg af 2 bestyrelses-medlemmer for 2 år. 

Valg af 2 bestyrelses-medlemmer for 1 år. 

Valg af 1 suppleant for 1 år.

Valg af 1 revisor for 2 år.

Valg af 1 revisor for 1 år. 

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

Forhandling / Beslutning

Aase Bertelsen blev valgt.

Tage Kristensen orienterede om beslutningerne på HI Petanque´s generalforsamling og om beslutningen på HI's hoved-generalforsamling.

Gennemgået, drøftet og godkendt.

Tage Kristensen blev valgt.

Ernst Nielsen og Ole Nielsen blev valgt.

Bestyrelsen bemyndiges til at finde yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Finn Nyborg blev valgt.

Aase Bertelsen blev valgt.

Birger Davidsen blev valgt.

Else Andersen blev valgt.

Eventuelt.

Der blev fra de fremmødte udtrykt at man gerne ser et samarbejde med alle petanqueinteresserede.

Aase Bertelsen

underskrift

11.