Beretning ved generalforsamlingen den 25. november 2007

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den første ordinære generalforsam-ling.

   Udgangspunktet for foreningen var et tilhørsforhold til DGI Sydøstjylland, såvel medlemsmæssigt som aktivitetsmæssigt.

   Bestyrelsen forsøgte i en periode at samarbejde med HI Skanderborg Petanque afdeling. I den peri-ode havde vi stillet vore aktiviteter på ”stand-by” i håb om, at vi kunne opnå et fællesskab om baner og klublokaler. Det var desværre ikke muligt.

   Vi er en forening, der er skabt, fordi medlemmerne ville det, og kun ved vedvarende arbejde og en målrettet indsats er det lykkes at frembringe de nuværende forhold.

   I denne proces har der været mange positive medspillere, her skal nævnes Skanderborg Kommune, Skanderborg Håndbold, DGI Sydøstjylland og Nordea Danmark Fonden.

   Derudover har Vrold Entreprenørfirma ApS og Midt Jord A/S bidraget med gode tilbud på etablering af banerne.

   Bestyrelsen har udarbejdet en folder om foreningen, og om hvad vi står for. Vi har omdelt ca. 700 eksemplarer i Vrold området.

   Vore aktiviteter har været bemærkelsesværdige: Vores kvartet blev nr. 5 i DGI Sydøstjyllands turne-ring. Vores sekstet, som vandt DGI Sydøstjyllands sekstet-stævne, har deltaget i landsmesterskabet i Aalborg, hvor vi nåede en 8. plads. Derudover har vi haft en double til landsmesterskab på Bornholm, hvor vi opnåede en 18. plads.

   Det er godt gået – men vi har brug for at se fremad mod nye mål. Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2008, og det skal være bestyrelsens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fælles-skabet og opnå gode sportslige resultater.

   Vi har naturligvis mulighed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkur-rencer, som Dansk Petanque Forbund afholder. Det er bestyrelsen indstillet på, når der er 10–12 spil-lere, der vil dyrke denne spilleform.

   For at dette bliver muligt, skal vi have en markant tilgang af nye medlemmer. Det er jeg sikker på, at vi får, når vi starter en aktiv medlemshvervning til foråret. Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening.

   Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen og alle medlemmer for deres store indsats i dette - det første år i Skanderborg Petanque´s historie.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen.