Beretning ved generalforsamlingen den 4. november 2018

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den 12. ordinære generalforsamling.

   Året 2018 har været et godt år, vi har:

 • En god økonomi
 • Tilgang af nye medlemmer, vi er 39, der har betalt kontingent i 2018
 • Klaret os pænt i DGI´s turnering og stævner
 • Afholdt Skanderborg Open med mange deltagere
 • Flot fremmøde ved ”Idræt om dagen” tirsdag formiddag
 • Ligeledes har vi et flot fremmøde ved træningen onsdag aften
  Hvad skal vi så gøre bedre i 2019? - Det håber jeg, at vi får en god debat om.

Skal vi bestræbe os på at blive bedre til at spille petanque? ved at:

 • Afholde prøver for at erhverve petanquemærker
 • Tilmelde os flere turneringer, for eksempel rangturneringen i DPF
 • Afholde kurser for at dygtiggøre spillerne

Skal vi:

 • Arbejde på, at forslag til handlingsplan for 2019 realiseres
 • Forsøge at tiltrække flere medlemmer
 • Tilbyde supplement af klubtøjet (sort og azurblå uden reklamer)
 • Forsøge at modernisere klublokalet
  Skal vi fortsætte som vi plejer? - Det er vel ikke så ringe endda.

   Bestyrelsen håber, at fællesskabet vil trives, og vi er meget glade for, at medlemmerne gerne vil ar-bejde for foreningen. - Rengøringen fungerer perfekt. Vi oplever heldigvis, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanerne, og det er meget positivt.

   Vi skriver på hjemmesiden:

 • Vi gør det attraktivt at spille petanque
 • Vi giver oplevelser for den enkelte
 • Vi skaber et fællesskab
 • Vi giver plads til hygge
 • Vi giver plads til konkurrence
  Bestyrelsen vil gøre sit bedste for, at vi kan få en god og bæredygtig forening.

   Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Der skal også lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen