Beretning ved generalforsamlingen den 5. november 2017

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den 11. ordinære generalforsamling.

   Året 2017 har været et godt år, vi har:

 • En god økonomi
 • Tilgang af nye medlemmer
 • Klaret os pænt i DGI´s kvartetturnering (to puljevindere og et hold opnåede en 4. plads i turne-ringen)
 • En landsdelsmester i single
 • Afholdt Skanderborg Open med rekord stor deltagelse
 • Ny ordning med rengøring, som fungerer fint
 • Flot fremmøde ved ”Idræt om dagen” tirsdag formiddag

Hvad skal vi så arbejde på fremover? Det håber jeg, at vi får en god debat om.

   Vi skriver på hjemmesiden:

 • Vi gør det attraktivt at spille petanque
 • Vi giver oplevelser for den enkelte
 • Vi skaber et fællesskab
 • Vi giver plads til hygge
 • Vi giver plads til konkurrence

Det vil bestyrelsen fortsat forsøge at leve op til:

 • Det skal være attraktivt, at spille petanque hos os
 • Vi forsøger at gør det indbydende at komme i foreningen og spille petanque, fordi vi søger at frem-me det gode spil og roser alle for gode præstationer
 • Vi vil give oplevelser for den enkelte spiller
 • Vi tilstræber spilleglæde, og vi ser tydeligt glæden/overraskelsen, når en spiller præsterer i spillet
 • Vi gør vort bedste for at skabe et fællesskab
 • Vi har ”klubtøj”, spiller på hold, og er stolte, hver gang Skanderborg Petanque bliver omtalt i
  den lokale avis.

Bestyrelsen er dog meget bevidste om, at vi har petanque tirsdag formiddag og onsdag aften/søndag formiddag, og der skal ydes en indsats for at fastholde en fælles foreningsånd. Bestyrelsen håber, at fællesskabet vil trives, og vi er meget glade for, at medlemmerne gerne vil arbejde for foreningen. Vi oplever heldigvis, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanerne, og det er meget positivt.

 • Vi giver plads til hygge
 • Vi tilstræber en god stemning på banerne, og vi slutter altid af med en hyggesnak over en for-friskning
 • Vi giver plads til konkurrence. Vi deltager i DGI´s turneringer og mange af DGI Sydøstjyllands stævner. Der er også mulighed for at deltage i turneringer og konkurrencer, som Dansk Petanque Forbund afholder. Bestyrelsen er indstillet på at arbejde for det, når der er 10 – 12 spillere, der vil dyrke denne spilleform.

Bestyrelsen vil gøre sit bedste for, at vi kan få en god og bæredygtig forening.

   Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Der skal også lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen