Årsskiftet fra det besværlige Covid-19-år 2020   (2021)
blev fejret med Nytårspetanque den 3. januar 2021

Der mødte 17 petanque-tro og entusiastiske spillere op til den traditionelle velkomst til det nyt år 2021. Normalt ville de omkringliggende petanqueklubber have været inviteret med til denne begiven-hed, men Covid-19 restriktioner satte en stopper for denne skik. Det kunne dog ikke afholde spillerne fra at fejre årsskiftet og sammen ønskede man for hinanden, at 2021 ville byde på færre forhindringer og mere normalitet end det år, man tog afsked med. 

                                                                        Se her, hvordan Nytårspetanque 2021 blev afviklet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen fik doneret nye borde-bænke sæt

Tirsdag den 13. april 2021 var der et meget varieret vejrlig. I den periode, hvor solen skinnede, blev der arrangeret overdragelse af helt nye borde-bænke sæt til Skanderborg Petanque fra Nordea Fonden. Foreningen er meget taknemmelig for denne støtte og arrangementet kan følges her:

https://youtu.be/CaTQ4G3wOz8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt spilleunderlag

Skanderborg Petanque benyttede forårets op-
start 2021 til at forsyne en del af petanque-
banen på Almuevej 1 i Vrold med en ny over-
flade. I et godt samarbejde med Stjær Sten og
Grus blev den meget slidte grusbane forsynet
med et lag mindre sten på kun 3-6 mm.
Arbej-
det blev udført ved hjælp af en dygtig kranføring
fra firmaets chauffør, kombineret med menneske-
kræfter fra formand Tage Kristensen.                  Se video.

   Det skete tirsdag sidst på eftermiddagen, men ved den normale petanque træning onsdag aften blev de mødte spillere involveret i den endelige færdiggørelse med brug af river.

   De fremmødte var meget tilfreds med resultatet og tog straks den nye bane i besiddelse til en dra-belig petanque kamp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Glud-Skanderborg pokalen kom hjem

Den efterhånden faste tradition med, at Glud Petanque besøger Skander-borg Petanque en gang om året, blev håndhævet onsdag den 5. maj 2021. 30 spillere fra Glud og Skanderborg var mødt op for i tre kampe at spille double mod tilfældige modstandere - fundet ved at "kaste til gris".

   Pokalen tildeles den spiller, der vinder tre kampe - med forskellige mak-kere og samtidig er med til at score flest point sammelagt. Hvem man spiller sammen med har selvfølgelig betydning, men også hvem modstan-derne er, spiller ind.


Formand Tage Kristensen overrækker den eftertragtede pokal til Brian Toustrup, som var den spiller, der havde højest score - hele 38 point.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der blev igen holdt Skanderborg Open i 2021

I samarbejde med DGI Sydøstjylland Petanque blev stævnet Skanderborg Open trible petanque igen i 2021 afviklet på Skanderborg Petanques baner i Vrold. 

   66 petanquespillere fordelt på 22 hold deltog i stævnet - heraf 6 hold fra Skanderborg Petanque. Der blev spillet fem runder - med indlagte pauser til frokost og eftermiddagskaffe, hvorefter de mest vin-dende hold kunne udnævnes. De fik overrakt diplomer og guld-, sølv- og bronzemedaljer til deltagerne.

På billedet ses de spillere, som vandt ved stævnet. Fra venstre er det Kenneth Peder-sen, Sigrid Gosvig og Leif Ranthe fra Hor-sens Petanque, der fik bronzemedaljer.


Derefter Hans Nissen, Elin Hansen og Gunner Hansen fra Hvirring Petanque, der fik guldmedaljer.


Og endelig Bente Jørgensen, Jakob Bern-hardt og Karl Otto Kaae fra Skanderborg Petanque, der fik sølvmedaljer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uddeling af diplomer ved generalforsamlingen 2021

Der blev afholdt ordinær generalforsamling søndag den 31. okto-ber 2021. Her blev der bl.a. uddelt diplomer til de af medlem-merne, som igennem sæsonen havde vundet flest kampe på træningssamlingerne. De tre bedste fik overrakt diplomer som guld-, sølv- og bronzemedaljer og guldvinderen fik også overrakt foreningens vandrepokal.


Jakob fik guld-, Brian fik sølv- og Eva fik bronzediplom.