Beretning ved generalforsamlingen den 29. oktober 2023

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den 17. ordinære generalforsamling.

   I foråret 2021 offentliggjorde Skanderborg Kommune et forslag til Kommuneplan 21, hvor ”De gamle boldbaner” i Vrold – og dermed vore petanquebaner, udlægges til boligområde. Vi har naturligvis gjort indsigelse.

   Kommunen har også ladet forstå, at de ikke er interesseret i at bevare Klubhuset i Vrold.

   Vi ved endnu ikke, hvilke konsekvenser det vil få for os som petanque forening, men vi drøfter mulighederne med kommunen.

   Kommunen har blandt andet foreslået:

  • En placering på Fælleden
  • Et areal bag fodboldmålet på Skanderborg Stadion.

Vi overvejer mulighederne og arbejder videre med kommunen.

   Vi vil dog allerhelst forblive i vort område ved Klubhuset i Vrold.Vi vil gerne medvirke positivt til løsning af planerne for området, og vi henviser til vores forslag - som vi har afleveret - om at anlægge petanquebaner syd for klubhuset, og bevare klubhuset i en eller anden form.

   Vi har meddelt kommunen, at vi vil afvente kommunens forslag til lokalplan for området, hvor kommuneplanramme angiver, at: ”Dele af området kan i for-bindelse med lokalplanlægning udlægges til rekreativ anvendelse i sammenhæng med det område, hvor klubhuset er beliggende”.

   I øvrigt har vi henvist til borgmesterens udtalelse til TV2 i forbindelse med fremlæggelsen af kommuneplanforslaget: ”Det er ikke fordi petanquebanerne ikke skal være der, spørgsmålet er, hvordan de placeres bedst ind i arealet”.

   Ligeledes har vi henvist til udvalgsformandens udtalelse i TV2 i en forbindelse med en udsendelse før kommunevalget, hvor han lover: ”At det areal, der bruges til petanque fortsat kan bevares”.

   Vi var lovet et møde med borgmesteren, hvor vi kunne drøfte vore muligheder, men mødet blev ikke gennemført. I stedet fik vi en e-mail fra borgmesteren, hvor han oplyste, at byrådet havde besluttet at sælge hele ejendommen. (Klubhus og boldbaner).

   Vi har dog fået tilsagn om, at vi formentlig kan råde over faciliteterne i hele året 2024.

   I forbindelse med forhandlingerne med kommunen vil jeg gerne takke for den støtte fra medlem-merne. som bestyrelsen har modtaget.


Vi har afholdt Skanderborg Open 2023 med en deltagelse på 60 spillere. Det var et flot stævne.

   Vi har afviklet de to traditionelle gæstespil med Glud Petanque, hvor vi vandt pokalen i foråret, men tabte pokalen til Glud i efteråret.

   I DGI´s kvartetturnering, blev Vrold 3 og Vrold 4 puljevinder i hver deres puljer, og derudover har flere af vore spillere opnået flotte placeringer. Det kan vi være stolte af.

   Der har været mulighed for at supplere klubtøjet, og medlemmer, der har ønsket det, har fået deres navn broderet under logoet.

   Også i 2023 deltog vi i ”Petanquesportens Dag”, og vi gentog kursuset for aldersgruppen 70+. Kurset indeholdt 1/3 instruktion, 1/3 petanquespil og 1/3 hygge. Vi kar ligeledes deltaget i ”Lys Nat” og ”Seniormessen”.

   Derudover har vi afviklet nåleprøver i samarbejde med DGI, hvor der blev uddelt 2 SØLV og 3 BRONZE nåle.

   Markedsføringen i 2023 har resulteret i flere medlemmer, hvilket er positivt. – Velkommen til jer nye.

   Der har også i år været et flot fremmøde til tirsdagstræningen. Flere gange har vi været over 28 spil-lere – det er flot, og heldigvis bakker medlemmerne op om vores tradition med at snakke 10–15 min. over en vand eller en øl efter spillet. Det er meget værdifuldt.

   Vi oplever, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanerne, og det er meget positivt.


Hvad er så vore intensioner for 2024?

Bestyrelsen håber at:

  • Vi får styr på baneforhold
  • Vi får styr på klublokaleforhold
  • Vi kan stille et hold mere til DGI´s kvartetturnering i 2024


Bestyrelsen vil arbejde for, at fællesskabet vil trives. Vi er meget glade for, at medlemmerne gerne vil arbejde for foreningen, og er altid villig til at give en hjælpende hånd. Tak for det.


Bestyrelsen vil fortsat arbejde for:

  • At gøre det attraktivt at spille petanque
  • At give oplevelser for den enkelte
  • At skabe et fællesskab
  • At give plads til hygge
  • At give plads til konkurrence

Bestyrelsen vil gøre sit bedste for, at vi kan få en god og fornøjelig forening.

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for jeres flotte arbejde i årets løb.


På bestyrelsens vegne Tage Kristensen