Beretning ved generalforsamlingen den 6. december 2020

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den 14. ordinære generalforsamling.

   Året 2020 har været et specielt år på grund af Coronaen, men vi har som så mange andre foreninger klaret os nogenlunde igennem.

   Vi har dog aflyst Skanderborg Open 2020 og har heller ikke haft nogen fremmed instruktør. Vi har i videst mulig omfang klaret os med udendørs hygge.

   Vi har dog afviklet det traditionelle gæstespil med Glud Petanque, hvor vi har vundet pokalen begge gange.

   Et lyspunkt i al den Coronasnak har været, at den planlagte skolepetanque i foråret i stedet har kunnet afvikles i august med 28 glade skoleelever. Jeg vil gerne takke alle hjælperne.

   I DGl's kvartetturnering, som dog kun var "en halv" turnering, vandt Vrold 1 bronzemedaljen, og ugen efter vandt to af spillerne sølvmedaljen ved DGI's landsmesterskab i double. Det kan vi kun være stolte af.

   Vi kan også glæde os over det nye skilt på Klubhuset, som vi har opsat i samarbejde med Skander-borg Håndbold.

   Der har været et godt fremmøde til tirsdagstræningen. Flere gange har vi været over 25 spillere - det er flot, og heldigvis bakker medlemmerne op om vores tradition med at snakke 10-15 min. over en vand eller en øl efter spillet. Det er meget værdifuldt.

   Det er også meget værdifuldt, at vi kan tilbyde et frirum, selvom der er sygdom i familien. Petanque kan være det frirum, der giver et godt socialt sammenhold. Vi ople-ver, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanerne, og det er meget positivt.

   Hvad er så vore intensioner for 2021? Det håber jeg, at vi får en god debat om!

   Bestyrelsen forsøger at servicere medlemmerne ved at tilbyde noget, som vi kan være fælles om. Vi modtager gerne ideer til nye tiltag.

   Skal vi for eksempel bestræbe os på at blive bedre til at spille petanque? ved at:

  • Afholde prøver for at erhverve petanquemærker
  • Tilmelde os flere turneringer, for eksempel rangturneringen i DPF
  • Afholde kurser for at dygtiggøre spillerne
  • Indkøbe supplerende "Klubtøj"
  • Skal vi fortsætte som vi plejer? - Det er vel ikke så ringe endda.

   Bestyrelsen håber, at fællesskabet vil trives, og vi er meget glade for, at medlemmerne gerne vil arbejde for foreningen.

   Vi skriver på hjemmesiden:

  • Vi gør det attraktivt at spille petanque
  • Vi giver oplevelser for den enkelte
  • Vi skaber et fællesskab
  • Vi giver plads til hygge
  • Vi giver plads til konkurrence

Bestyrelsen vil gøre sit bedste for, at vi kan få en god og fornøjelig forening.

   Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for indsatsen. Der skal også lyde en stor tak til alle medlem-mer for jeres indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen