Nyt tiltag hos Skanderborg Petanque


Skanderborg Petanque har i forlængelse af en henvendelse fra Hanne Ther-kildsen på Kompetencecenter Skanderborg truffet aftale om et samarbejde omkring petanque med en introduktionsdag for fire til seks af kompetance-centrets brugere.

   Foreningen har hele tiden antennerne ude for at give så mange borgere som muligt kendskab og oplæring i det franske spil, som giver deltagerne frisk luft, overkommelig motion og mulighed for socialt samvær med en række friske spillere.

  Petanque sporten er et hyggeligt bevægelsesspil, som de fleste vil kunne ud-føre og have bred fornøjelse af.

  Der bliver spillet på banerne i Vrold hele året rundt og fremmødet på såvel dag- som aftenholdet er stort og stabilt, så der er ingen tvivl om, at interessen er stor.

  Introduktionen afholdtes onsdag 29. marts 2023 kl. 13.30-15.00 på banerne på i Vrold. Der blev forklaret lidt om petanques historie. Om franskmanden Jules le Noir, der var fransk mester i kuglespillet ”Provence”, som er et kugle-spil, hvor kuglerne vejer et kilo og afstanden til grisen en cirka 20 m. Spil-lerne må tage tilløb, når de kaster. Desværre blev Jules le Noir ramt af gigt og kunne ikke klare spillet, derfor udviklede han petanque i 1907.

  Der blev fortalt om det rigtig kuglegreb, det rette armsving og vigtigheden af nedfaldsstedet. Efter forskellige praktiske og sjove øvelser blev der spillet en rigtig petanque kamp for til slut at mødes om hygge tilsat kaffe og kage.

Introduktion til petanque (lokalavisen.dk)

----------------------------------------------------------------------------------------

Traditionsrig Nytårspetanque 2023


Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, når Skanderborg Petanque ind-leder et nyt år med Nytårspetanque. Der udsendes invitationer til vennerne fra andre DGI foreninger i området, som dækkes af DGI Sydøstjylland Pe-tanque. Petanque folket oplever aldrig dårligt vejr. Det er kun et spørgsmål om at iføre sig det rigtige tøj til lejligheden - så kan man altid spille petanque.

 Trods den ret kølige og blæsende vejrudsigt var der god tilslutning til arran-gementet søndag den 15. januar på banerne i Vrold. Først samledes man i det gode klubhus på Almuevej til en kort velkomsttale af formand Tage Kristen-sen, der ønskede alle deltagere et godt nytår, hvorefter foreningen bød på boblevand og mundgodt.

   Men forsamlingen var jo til stede for
at spille petanque, så efter velkomsten
indtog man banerne, hvor der blev kas-
tet til gris og på den måde udpeget vil-
kårlige makker-par til et spil double pe-
tanque.

   Skønt de fleste spillere havde et godt
kendskab til modspillere og makkere,
blev der som altid også set tilfælde af
overraskelse og held, som nogle betrag-
tede det som, når man lavede "mirakler".
Godt humør og udholdenhed prægede alle deltagerne og efter to kampe kunne
man igen samles i klubhuset og tale sig færdige til igen at spredes for alle vinde.

   Deltagerne var enige om, at den gode tradition burde holdes vedlige - selv om formanden for Skanderborg Petanque røbede de kommunale planer for området med ønsket om boligbyggeri. Dette kunne medføre, at der næste år måske skulle spilles på baner, der lå et andet sted, men formanden lovede, at faciliteterne ville blive mindst lige så gode fremover.