Kvartet sommerturnering 2022

VROLD 1

Ulla Ry

(holdleder)

Eva Pedersen

Jakob Bernhardt

Anne Ry

Hugo From

VROLD 3

Bente M. Nielsen

(holdleder)

Edel Pedersen

Ellen Andersen

Brian Toustrup

Pernille Korsgaard

VROLD 2

Ernst Nielsen

(holdleder)

Aase Bertelsen

Jytte Nielsen

Tage Kristensen

VROLD 4

Evald Jensen

(holdleder)

Bente Ernstsen
Per Ernstsen

Torben Møller 

RESERVER

som alle holdledere må benytte


Ole Møller, 3020 7484

Egon Hansen, 2466 5528


Leif Jørgensen, 2222 1813


Bente Jørgensen, 6183 4313


Else Andersen, 2943 4970


Bent Jensen, 8652 0294


Henning Madsen, 2977 0272


Ilse Frostholm, 2124 4333

Kai Frostholm, 2563 3313