Ønskede godt nytår med Nytårspetanque

Det nye år 2016 blev søndag den 3. januar markeret for 34 inviterede petanque-spillere og medlemmer af Skanderborg Petanque på banerne ved Klubhuset på Almuevej 1 i Skanderborg.     

© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 19-9-2016

---------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg Petanque fik fine placeringer

i Vinterspillet 10. januar 2016

DGI Sydøstjylland Petanque afvikle Vinterspil, som foregår i Petanquehallen i Hvirring. Skanderborg havde 11 spillere med blandt de 36, der i alt var mødt.


Det blev til fine placeringer:


Nr. 1: Jakob Bernhard, Skanderborg Petanque


Nr. 2: Inge Bach, Hvirring Petanque Club


Nr. 3: Harry Nielsen, Rask Mølle Petanque


Nr. 4: Else Andersen, Skanderborg Petanque


Nr. 5: Edel Pedersen, Skanderborg Petanque

---------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg Petanque vandt pokalen og blev nr. 2

Skanderborg Petanque vandt "Pokalen for størst fremmøde" ved DGI´s vinter-

spil, og blev en flot nr. 2 ved tildelingen afinterspilspoint.

Skanderborg sluttede med sam-

me pointtal som Horsens, men da Hor sens i løbet af vinteren havde fået to førstepladser og Skanderborg kun havde opnået en førsteplads, blev Horsens samlet vinder.

Skanderborg Petanque er dog rigtig godt tilfreds med resulta-

tet, og  glæder sig nu til somme-

rens kvartetturnering, hvor for-

eningen for første gang delta-

ger med 5 turneringshold.

Sommersæsonen indledes med at byde nye (og nuværende) medlemmer på ost og rødvin i ugen efter Påske, som det frem-

går af  annoncer i Uge-Bladet og Lokal-avisen.

Fotograferet på den sidste kampdag for Vinterspil i DGI Sydøstjylland Petanque er fra venstre: Jacob Bernhardt, Aase Berthelsen, Eva Pedersen, Ulla Ry, Jytte Nielsen og Ernst Nielsen fra Skanderborg Petanque.

---------------------------------------------------------------------------------

Fra Uge-Bladet Skanderborg 1. marts 2016:

Hyggeligt petanque sammenhold

Hver søndag formiddag mødes en række spillere fra Skanderborg Petanque på ba- nerne ved Klubhuset i Vrold for at kaste gris og derefter forsøge at ramme så tæt på den kastede gris, som muligt. De entusiastiske petanquespillere træner hele vinteren,  ligegyldigt hvilket vejr, der forekommer. Det er en indgroet opfattelse, at begrænsningen for at kunne spille petanque ikke er vejret - det er påklædningen.


De mødes, dels fordi der gennem vinteren er en indendørs turnering i Petanque- hallen i Hvirring, dels for at holde formen ved lige indtil den udendørs sommer tur- nering starter. Og samtidig dyrkes det sociale sammenhold, der opstår, når de samme spillere mødes igen og igen. Der opstår relationer indenfor klubben, men også udenfor dannes der basis for sammenkomster og dyrkning af fælles interesser ud over petanque.

   I søndags var det en ekstra charme, at solen viste sig fra sin fine side og sendte varmende stråler ned på banerne. Ud over spillet gav det også mulighed for en hyggestund efter kampene. Som det fremgår af billedet, nød de fremmødte vejret ved at få en lille snak med hinanden, før de skiltes.

---------------------------------------------------------------------------------

Årets Skanderborg Open 2016 på en varm dag

Grundlovsdag blev der afholdt stævne på Skanderborg Petanque`s baner i Vrold. 23 hold, i alt 69 personer, dystede om den vandrepokal, der sidste år blev vundet af Hvirring.

   Vejret viste sig fra sin allerbedste side med høj sol, 25 gr. varme og en smule vind.

Faktisk er  Skanderborg Open så velbesøgt, at klubben nu vil søge Skanderborg Kommune om tilladelse til at udvide banearealet, så vi ikke risikerer fremover at skulle afvise spillere, der gerne vil deltage i stævnet.

Der blev spillet over 5 runder, hvorefter Beth Severin, Nina Andersen og Leif Andersen fra Glud Petanqueklub kunne kåres som vindere.

Petanque er et dejligt socialt spil, der kan spil-

les af alle, og i dagens stævne deltog der såle-

des spillere i aldre fra

9 år til 83 år, og der var deltagere fra Skovby i nord til Haderslev i syd.

Se resultatlisten, der viser, at hold fra Skanderborg Petanque besatte placeringer som nummer 2 - 3 - 4 - 10 og 17. Det er rigtig gode placeringer i det skrappe selskab af dygtige pentanque spillere. Klik på skemaet for at få et større billede. 

---------------------------------------------------------------------------------

Det er snart slut for denne sæson med aftenpetanque onsdag aften i Skanderborg Petanque. "Idræt om Dagen" fortsætter tirsdag formiddag kl. 10, men "Petanque for alle" flytter fra onsdag aften kl. 18:30 til søndag kl. 10:00 fra 1. oktober.

   I anledning af dette er der blevet taget et gruppebillede af de trofaste onsdags-spillere. Her kan man se, hvor mørkt det efterhånden er blevet, når aften-kampene er ved at være slut. Heldigvis har foreningen et lysanlæg på banerne, så man godt kan spille, når det bliver mørkt, men der er jo ingen grund til at bruge mere strøm end nødvendigt.

---------------------------------------------------------------------------------

Fra Ugebladet Skanderborg 2. november 2016:

Rekorddeltagelse i petanque

Skanderborg Petanque har haft succes med det "nye" tiltag Idræt om Dagen, som blev iværksat i samarbejde med DGI Sydøstjylland for et par år siden. Da startede man med en ny afdeling af Skanderborg Petanque, som spillede med de små metalkugler hver tirsdag formiddag kl. 10. Spillet foregår - som det sikkert er alle bekendt - udendørs, men det spilles i dette tilfælde året rundt. Om det er dejligt solskin eller hundekoldt med snevejr, så er det bare et spørgsmål om at tage det rigtige tøj på for at for afviklet spilleglæden.         

   På det seneste har Skanderborg Petanque oplevet at sætte deltagerrekord ved spillet på Almuevej 1, hvor banerne ligger. Der var mødt 22 medlemmer, som spillede muntert i det gode vejr og efter spillet var der lyst, plads og ønske om at nyde en forfriskning i det fri.

Dejlig sport. Dejligt vejr. Glade mennesker. Dejligt gensyn. Var det noget for dig? Kig ind på www.skanderborgpetanque.dk

Efter at have spillet petanque i et par timer samledes alle ved et udendørsbord, hvor der blev serveret kaffe og kage på foranledning af de to repræsentanter fra Nordea Skanderborg, Inge Marie Hønnicke og Johnny Westergaard.

   Petanqueklubbens formand og kasserer takkede for støtten og lovede, at pen-

gene ville blive brugt til de netop udvidede baner. Se video.

---------------------------------------------------------------------------------

Årets spiller 2015

I forbindelse med generalforsamlingen 27.  no-vember 2016 blev der overrakt en pokal for at have været foreningens mest aktive spiller i 2015.

   Den tilfaldt igen Jakob Bernhardt og blev overrakt af Bente Minet. Jakob vil senere få opsat et diplom i klubhuset og en lignende til eget brug.

---------------------------------------------------------------------------------

Notits i Ugebladet Skanderborg den 29. november 2016:

Petanqueklubben i Skanderborg har fået bevilget 10.000 kr. fra NordeaFonden i støtte til udvidelse af petanquebanerne.   

   I den anledning var der arrangeret en sammen-

komst tirsdag 22. november ved klubhuset i Vrold.

Formand Tage Kristensen havde for-

inden budt de fremmødte velkommen til det nye år og udbragt en skål i det efterhånden traditions-rige "boble-vand", hvorefter alle gik i gang med petanquespillet.


Det  blæste bravt og det var derfor bidende koldt, men det er normalt ikke nogen hindring for disse entusi-astiske petanquespillere, som blot møder op i påklædning, der passer til vejret. Det gjaldt også denne dag.