Traditionsrig Nytårspetanque 2023         (2023)

Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, når Skanderborg Petanque indleder et nyt år med Nytårspetanque. Der udsendes invitationer til vennerne fra andre DGI for-eninger i området, som dækkes af DGI Sydøstjylland Petanque. Petanque folket ople-ver aldrig dårligt vejr. Det er kun et spørgsmål om at iføre sig det rigtige tøj til lejlig-heden - så kan man altid spille petanque.

   Trods den ret kølige og blæsende vejrudsigt var der god tilslutning til arrangement-et søndag den 15. januar på banerne i Vrold. Først samledes man i det gode klubhus på Almuevej til en kort velkomsttale af formand Tage Kristensen, der ønskede alle del-tagere et godt nytår, hvorefter foreningen bød på boblevand og mundgodt.

   Men forsamlingen var jo til stede for
at spille petanque, så efter velkomsten
indtog man banerne, hvor der blev kas-
tet til gris og på den måde udpeget vil-
kårlige makker-par til et spil double pe-
tanque.

   Skønt de fleste spillere havde et godt
kendskab til modspillere og makkere,
blev der som altid også set tilfælde af
overraskelse og held, som nogle betrag-
tede det som, når man lavede "mirakler".
Godt humør og udholdenhed prægede
alle deltagerne og efter to kampe kunne
man igen samles i klubhuset og tale sig færdige til igen at spredes for alle vinde.

   Deltagerne var enige om, at den gode tradition burde holdes vedlige - selv om for-manden for Skanderborg Petanque røbede de kommunale planer for området med ønske om boligbyggeri. Dette kunne medføre, at der næste år måske skulle spilles på baner, der lå et andet sted, men formanden lovede, at faciliteterne ville blive mindst lige så gode fremover.

© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 12-12-2022

---------------------------------------------------------------------------------

Nyt tiltag hos Skanderborg Petanque

Skanderborg Petanque har i forlængelse af en henvendelse fra Hanne Therkildsen på Kompetencecenter Skanderborg truffet aftale om et samarbejde omkring petanque med en introduktionsdag for fire til seks af kompetancecentrets brugere.

   Foreningen har hele tiden antennerne ude for at give så mange borgere som muligt kendskab og oplæring i det franske spil, som giver deltagerne frisk luft, overkommelig motion og mulighed for socialt samvær med en række friske spillere.

  Petanque sporten er et hyggeligt bevægelsesspil, som de fleste vil kunne udføre og have bred fornøjelse af.

   Der bliver spillet på banerne i Vrold hele året rundt og fremmødet på såvel dag- som aftenholdet er stort og stabilt, så der er ingen tvivl om, at interessen er stor.

 Introduktionen afholdes onsdag 29. marts 2023 kl. 13.30-15.00 på banerne på Al-muevej 1 i Vrold og foreningen ser frem til at byde velkommen til Skanderborg Pe-tanque. Der vil blive forklaret lidt om petanques historie, om franskmanden Jules le Noir, der var fransk mester i kuglespillet ”Provence”, som er et kuglespil, hvor kuglerne vejer et kilo og afstanden til grisen en cirka 20 m. Spillerne må tage tilløb, når de kaster. Desværre blev Jules le Noir ramt af gigt og kunne ikke klare spillet, derfor udviklede han petanque i 1907.

  Der vil blive fortalt om det rigtig kuglegreb, det rette armsving og vigtigheden af nedfaldsstedet. Efter forskellige praktiske og sjove øvelser vil der blive spillet en rigtig petanque kamp for til slut at mødes om hygge tilsat kaffe og kage.

Introduktion til petanque (lokalavisen.dk)

---------------------------------------------------------------------------------

Begynderkursus for 70+

Onsdag den 26. april 2023 startede det nye kursus i petanque for 70+. Der er ingen garanti for, at alle er mere end 70 år gamle - og det er heller ikke nødvendigt for at få noget frisk luft og lidt bevægelsesmotion
i det begyndende sommervejr på banerne
i Vrold. 10 håbefulde deltagere mødte op og var straks klar til at lytte, lære, prøve at spille - og hygge, hvilket altid hører med blandt petanquespillere.

---------------------------------------------------------------------------------