© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 01-11-2021

Beretning ved generalforsamlingen søndag den 31. oktober 2021


Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den 15. ordinære generalforsamling.

Året 2020-21 har været et specielt år på grund af Covid-19, men vi har som så mange andre foreninger klaret os igennem.


Det har, trods Covid-19, været et godt år med god tilslutning til vore aktiviteter.

 

I foråret offentliggjorde Skanderborg Kommune et forslag til Kommuneplan 21, hvor ”De gamle boldbaner” i Vrold – og dermed vore petanquebaner, udlægges til boligområde. Vi har naturligvis gjort indsigelse. Kommunen har også ladet forstå, at de ikke er interesseret i at bevare Klubhuset i Vrold.

 

Vi ved endnu ikke, hvilke konsekvenser det vil få for os som petanqueforening, men vi forsøger at påvirke, hvor vi kan. Der skal her lyde en tak til de medlemmer, der arbejder for vores sag.

 

Vi har afholdt Skanderborg Open 2021 med en pæn deltagelse.

 

Vi har afviklet det traditionelle gæstespil med Glud Petanque, hvor vi på det seneste tabte pokalen til Glud.

 

I DGI´s kvartetturnering, blev Vrold 3 puljevinder, og derudover har flere af vore spillere opnået flotte placeringer Det kan vi være stolte af.

 

Der har været et godt fremmøde til tirsdagstræningen. Flere gange har vi været over 25 spillere – det er flot, og heldigvis bakker medlemmerne op om vores tradition med at snakke 10 – 15 min. over en vand eller en øl efter spillet. Det er meget værdifuldt. Vi har i videst mulig omfang klaret os med udendørs hygge.

 

Det er også meget værdifuldt, at vi kan tilbyde et frirum, selvom der er sygdom i familien. Petanque kan være det frirum, der giver et godt socialt sammenhold. Vi oplever, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanerne, og det er meget positivt. 

 

Hvad er så vore intensioner for 2022?

Bestyrelsen håber at:

  • Vi får styr på baneforhold
  • Vi får styr på klublokaleforhold
  • Vi kan tilbyde medlemmerne at supplere klubtøjet
  • Vi kan stille endnu et hold til DGI´s kvartetturnering

 

Bestyrelsen vil arbejde for, at fællesskabet vil trives, og vi er meget glade for, at medlemmerne gerne vil arbejde for foreningen.

 

Vi skriver på hjemmesiden:

  • Vi gør det attraktivt at spille petanque
  • Vi giver oplevelser for den enkelte
  • Vi skaber et fællesskab
  • Vi giver plads til hygge
  • Vi giver plads til konkurrence

 

Bestyrelsen vil gøre sit bedste for, at vi kan få en god og fornøjelig forening.

 

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for jeres flotte arbejde i årets løb. Der skal også lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen