© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 27-11-2016

Beretning ved generalforsamlingen den 27. november 2016


Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den tiende  ordinære generalforsamling.


I de 10 år har vi opnået meget – vi har

Et baneareal, hvor der kan opmærkes 14 baner (4x15 m) eller 24 baner (3x12 m)

Klublokale

Lys på banerne

En hjemmeside med information til medlemmerne

Deltaget i Landsmesterskaber i single, double, triple, kvartet og sekstet

Deltaget i DGI Sydøstjylland Petanques aktiviteter i alle årene

Tradition for at afholde et årligt stævne i samarbejde med DGI en søndag i juni

Tradition for at holde nytårspetanque en søndag i januar

Tradition for at holde en sommerfest

Tradition for at spille om et ”klubmesterskab” hvert år

Tradition for at have en udefrakommende instruktør et par gange om året

Godkendt en ”Mål og handlingsplan” for hvert år

Klubtøj med foreningsnavn og logo, uden reklame for sponsorer 

Markedsført os i de lokale aviser med annoncer og artikler

En kassebeholdning på ca. xx.000 kr.

35 medlemmer, der har mulighed for at spille 2 gange om ugen


Hvad skal vi så arbejde med fremover?

Vi skriver på hjemmesiden:

Vi gør det attraktivt at spille petanque

Vi giver oplevelser for den enkelte

Vi skaber et fællesskab

Vi giver plads til hygge

Vi giver plads til konkurrence

Det vil bestyrelsen fortsat forsøge at leve op til.


Derudover kan vi jo se på de næste 10 år.

Måske skal vi medvirke i en udviklingsproces, hvor pejlemærker kunne være:

Udvikling af en kultur, hvor både ambitiøse konkurrencespillere og ”hyggespillere” befinder sig godt og opnår spilleglæde

Deltage i flere konkurrencer på højt niveau

Blive over 40 medlemmer

Udarbejde en markedsføringsstrategi 

Sikre en visionær og handlekraftig bestyrelse


Bestyrelsen vil gøre sit bedste for, at vi kan få en god og bæredygtig forening.


Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde.


Der skal også lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen