© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 14-01-2016

Beretning ved generalforsamlingen den 18. november 2012


Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den sjette ordinære

generalforsamling.

Ved sidste generalforsamling var vi enige om at arbejde med en række målsætninger. Jeg mener, at vi i store træk har levet op til disse målsætninger. Jeg vil dog give et par kommentarer.


Det er et mål at styrke fællesskabet.
 

Bestyrelsen har arbejdet for at få et fællesskab om petanque til at fungere. Det er

klart, at det er en vanskelig opgave, men når og hvis det lykkes, er det en forening,

som medlemmerne gerne vil arbejde for.

Vi oplever heldigvis, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for pe-tanquebanen, det er meget positivt.

Bestyrelsen har et forslag om at vi skal have nye ”klubtrøjer” for at tydeliggøre fæl-lesskabet.


Det er et mål at have et eller flere hold blandt de 5 bedste i landsdelsforeningen

Vore præstationer har været gode, og i DGI Sydøstjyllands turneringer opnåede vi følgende resultater:


Vi har haft spillere med til LM i single og double, som klarede sig godt.

Ved DGI Sydøstjyllands Strandpetanquestævne blev doubler fra Skanderborg Petanque henholdsvis nr. 2, 3 og 4.


Det er godt gået – Tak til spillerne.


Vi har nu brug for at se frem mod nye mål – Hvor et delmål kunne være at vinde vores vandrepokal tilbage.


Det er et mål, at foreningen skal have over 30 medlemmer

Bestyrelsen forsøger at markedsføre foreningen og petanqueidrætten som sådan.

Vi driver en hjemmeside, som jeg håber læses af mange, men der skal formentlig andre mekanismer i brug for at tiltrække flere medlemmer.

Bestyrelsen foreslår endvidere,  at vi arbejder videre med et projekt om ”Idræt om dagen” i samarbejde med DGI.

Vi er 21 medlemmer, så der er plads til flere.


Det er et mål, at alle medlemmer skal være godt informerede om foreningens og DGI´s arrangementer

Vi har etableret en hjemmeside, som henvender sig til medlemmer og nye medlemmer. Derudover udsender vi e-mails til medlemmerne med de seneste nyheder. Ja - og så laver vi et opslag i klubben - det er jo tilladt ikke at have en e-mail adresse.


Handlingsplan 2013

Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2013, og det er bestyrelsens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og opnå gode sportslige resultater.

Vi har deltaget i DGI Sydøstjyllands kvartetturnering med 4 hold, det er rigtig flot.

Vi har også mulighed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkurrencer, som Dansk Petanque Forbund afholder. Bestyrelsen er indstillet på at arbejde for det, når der er 10 – 12 spillere, der vil dyrke denne spilleform. 

Bestyrelsen ønsker drøftet, om der i 2013 skal tilbydes ”træning og instruktion” med henblik på dygtiggørelse af den enkelte spiller / det enkelte hold i turneringen.


Forslag til spille og træningstider i 2013:Sommerfest og sommerstævne

Vi har afholdt en sommerfest med stor deltagelse, samt et sommerstævne, hvor ét af vore hold fik en flot 2. plads.


Afslutning

Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening.

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.

Der skal også lyde en tak til alle medlemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen

Disciplin

2012

2011

2010

Single

1

deltog ikke

5

Double

14

3

4

Triple

13

6

7

Kvartet

7

7

5

Sekstet

4

2

4

Vinterturnering sekstet

6

Ikke afholdt

Ikke afholdt

Vinterspil bedste placering

2

1

6

Vinterspil størst fremmøde

1

1

2

Skanderborg Åben

2

2

8

Strandpetanque

2

1

Ikke afholdt

Vinterhalvåret (oktober-marts)

Søndage 10.00 - ca. 12.00

Tirsdage 10.00 - ca. 12.00

Socialt spil

Socialt spil for alle, der har tid og lyst

Sommerhalvåret (april-september)

Onsdage 18.30 - ca.  20.30

Tirsdage 10.00 - ca. 12.00


Socialt spil. Forsøg med ”Idræt om dagen” i samarbejde med DGI.


Mandage 4 - 6 i løbet af sommeren 18.30 - ca. 20.30 

Træning og instruktion med henblik på dygtiggørelse af den enkelte  spil-ler / det enkelte hold i turneringen.