Beretning ved generalforsamlingen den 6. november 2011

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den femte ordinære

generalforsamling.

Ved sidste generalforsamling var vi enige om at arbejde med en række målsætninger. Jeg mener, at vi i store træk har levet op til disse målsætninger. Jeg vil dog give et par kommentarer.


Det er et mål at styrke fællesskabet.
 

Bestyrelsen har arbejdet for at få et fællesskab om petanque til at fungere. Det er

klart, at det er en vanskelig opgave, men når og hvis det lykkes, er det en forening,

som medlemmerne gerne vil arbejde for.

Vi oplever heldigvis, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for pe-tanquebanen, det er meget positivt.


Det er et mål at have et eller flere hold blandt de 5 bedste i landsdelsforeningen

Vore aktiviteter har været bemærkelsesværdige, og i DGI Sydøstjyllands turneringer

opnåede vi følgende resultater:
Ved et stævne i Vellev blev en double fra Skanderborg Petanque nr. 1. Ligeledes blev doubler fra Skanderborg Petanque henholdsvis nr. 1 og nr. 5 ved DGI Sydøstjyllands Strandpetanque stævne.

Det er godt gået – Tak til spillerne.


Vi har nu brug for at se frem mod nye mål – hvor et delmål kunne være at vinde

vores vandrepokal tilbage.


Det er et mål, at foreningen skal have over 30 medlemmer

Bestyrelsen forsøger at markedsføre foreningen og petanqueidrætten som sådan. Vi driver en hjemmeside, som jeg tror læses af flere, vi har afholdt en gæsteaften og

vores folder omdeles også som visitkort.

Vi er 23 medlemmer, så der er plads til flere.


Det er et mål, at alle medlemmer skal være godt informerede om foreningens og DGI's arrangementer

Vi har etableret en hjemmeside, som henvender sig til medlemmer og nye medlemmer. Derudover udsender vi e-mails til medlemmerne med de seneste nyheder. Ja - og så laver vi et opslag i klubben - det er jo tilladt ikke at have en e-mail adresse.

Information er en af de opgaver, der kun meget vanskeligt kan løses til topkarakter. Det kan her være hensigtsmæssigt at gennemgå foreningens principperne for tilmelding af hold til DGI´s turneringer for 4-mands hold.


Principperne er udformet således, at:

   · bestyrelsen fastsætter antal hold, som tilmeldes i 4-mands turneringen,

   · foreningen betaler holdgebyret for 4-mands turneringen,

   · bestyrelsen udpeger en holdleder for hvert hold og

   · holdlederne koordinerer holdsammensætningerne.


Handlingsplan 2012

Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2012, og det er bestyrelsens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og opnå gode sportslige resultater.


Vi har deltaget i DGI Sydøstjyllands kvartetturnering med 3 hold, det er rigtig flot.


Vi har også mulighed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkurrencer, som Dansk Petanque Forbund afholder. Bestyrelsen er indstillet på at arbejde for det, når der er 10–12 spillere, der vil dyrke denne spilleform. 


Bestyrelsen har besluttet at tilbyde ”træning og instruktion” med henblik på dygtig-gørelse. Det er et tilbud, som vi håber, at rigtig mange vil få glæde af.


Spille og træningstider i 2012:Sommerfest og sommerstævne

Vi har afholdt en sommerfest med stor deltagelse, samt et sommerstævne, hvor et af vore hold fik en flot 2. plads.


Afslutning

Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening.


Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.


Der skal også lyde en tak til alle medlemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne

Tage Kristensen

Disciplin


2011

2010

Single


deltog ikke

5

Double


3

4

Triple


6

7

Kvartet


7

5

Sekstet


2 og 4

4

Vinterspil bedste placering


2

6

Vinterspil størst fremmøde


1

2

Vinterhalvåret (oktober-marts)

Søndage 10.00 - ca. 12.00

Tirsdage 10.00 - ca. 12.00

Socialt spil

Socialt spil for alle, der har tid og lyst

Sommerhalvåret (april-september)

Onsdage 18.30 - ca.  20.30

Tirsdage 10.00 - ca. 12.00


Socialt spil. Forsøg med ”Idræt om dagen” i samarbejde med DGI.


1. mandag i hver måned  18.30 - ca. 20.30 

Træning og instruktion med henblik på dygtiggørelse af den enkelte  spil-ler / det enkelte hold i turneringen.

© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 04-01-2016