© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 04-01-2016

Beretning ved generalforsamlingen den 7. november 2010

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den fjerde ordinære generalforsamling.

Ved sidste generalforsamling var vi enige om at arbejde med en række målsætninger. Jeg mener, at vi i store træk har levet op til disse målsætninger. Jeg vil dog give et par kommentarer.


Det er et mål at styrke fællesskabet. 

Bestyrelsen har arbejdet for at få et fællesskab om petanque til at fungere. Det er klart, at det er en vanskelig opgave, men når og hvis det lykkes, er det en forening, som medlemmerne gerne vil arbejde for.

Vi oplever heldigvis, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanen, det er meget positivt.


Det er et mål at have et eller flere hold blandt de 5 bedste i landsdels-foreningen

Vore aktiviteter har været bemærkelsesværdige, og i DGI Sydøstjyllands turneringer opnåede vi følgende resultater:

Disciplin         Bedste placering i 2009       Bedste placering i 2010

Single            nr. 5

Double           nr. 10                                   nr. 4

Triple             nr. 11                                   nr. 7 og nr. 9 ved landsmesterskabet

Kvartet          nr. 8                                     nr. 5 og et hold rykkede op i gruppe B

Sekstet          nr. 4                                     nr. 4

”Vinterspil”     Størst fremmøde nr. 1           nr. 2

”Vinterspil”     Bedste placering nr. 2            nr. 6


Vi har derudover deltaget i Aale Petanque Clubs stævne, hvor en double fra Skanderborg Petanque vandt Sydbanks erindringspokal, og et petanquetræf i Sydslesvig, hvor en double fra os vandt turneringen.

Det er godt gået – Tak til spillerne.


Vi har nu brug for at se frem mod nye mål – hvor et delmål kunne være at vinde

vores vandrepokal tilbage.


Det er et mål, at foreningen skal have over 30 medlemmer

Bestyrelsen forsøger at markedsføre foreningen og petanqueidrætten som sådan. Vi driver en hjemmeside, som jeg tror læses af flere, vi har afholdt en gæsteaften og vores folder omdeles også som visitkort.

Helt præcist er der 22 medlemmer, der har betalt kontingent for 2010.


Det er et mål, at alle medlemmer skal være godt informerede om foreningens og DGI's arrangementer

Vi har etableret en hjemmeside, som henvender sig til medlemmer og nye medlemmer. Derudover udsender vi e-mails til medlemmerne med de seneste nyheder. Ja - og så laver vi et opslag i klubben - det er jo tilladt ikke at have en e-mail adresse.

Information er en af de opgaver, der kun meget vanskeligt kan løses til topkarakter – men vi prøver.


Handlingsplan 2011

Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2011, og det er bestyrelsens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og opnå gode sportslige resultater.

Vi har deltaget i DGI Sydøstjyllands kvartetturnering med 3 hold, det er rigtig flot. Vi har også mulighed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkurrencer, som Dansk Petanque Forbund afholder. Bestyrelsen er indstillet på at arbejde for det, når der er 10-12 spillere, der vil dyrke denne spilleform.


Sommerfest og sommerstævne

Vi har afholdt en sommerfest med stor deltagelse, samt et sommerstævne, hvor

vores hold fik flotte placeringer.


Afslutning

Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening. Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb. Der skal også lyde en tak til alle medlemmer for deres store indsats for Skanderborg Petanque.


På bestyrelsens vegne

Tage Kristensen