Hvordan er det at komme til petanque første gang?

Når en ny spiller kommer i klubben for første gang, tager formand Tage Kristensen personligt imod den nyankomne. Tage orienterer om klubben og om spillet, og sørger for, at den nye spiller får en erfaren makker de første gange.


Hvis Tage Kristensen ikke er til stede, varetages opgaven selvføl-gelig af et andet medlem.


Alle tilstedeværende giver hånd og præsenterer sig, første gang vi møder en ny spiller.

© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 08-03-2017