Bestyrelsen for Skanderborg Petanque

Tage Kristensen

Formand

tagekristensen@pc.dk

Drosselvej 5
8660 Skanderborg

2372 3811

Bente Minet Nielsen
Næstformand

benteminet@stofanet.dk

Birkeholm 24 A

Egebjerg

8700 Horsens

2539 3564

Leif Jørgensen

Kasserer

lj.slugten@gmail.com

Slugten 3

8660 Skanderborg

2222 1813

Kai Frostholm

Sekretær

kai.frostholm@privat.dk

Banegårdsvej 16 1.tv.

8660 Skanderborg

2563 3313

Jakob Bernhardt

Bestyrelsesmedlem

jakob.bernhardt@gmail.com

Eskebækparken 74 st.th.

8660 Skanderborg

2329 4474

Ellen Andersen

Bestyrelsesmedlem

skovvej26@turbopost.dk

Skovvej 26, Stilling

8660 Skanderborg

4037 8198

8657 2018


© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 02-04-2023

Vil du sende en mail til alle i bestyrelsen, skriver du bestyrelsen@skanderborgpetanque.dk