Bestyrelse

Skanderborg Petanque

Bestyrelsen for Skanderborg Petanque

Tage Kristensen

Formand

tagekristensen@pc.dk

Drosselvej 5
8660 Skanderborg

2372 3811

Bente Minet Nielsen
Næstformand

benteminet@stofanet.dk

Birkeholm 24 A

Egebjerg

8700 Horsens

2539 3564

Leif Jørgensen

Kasserer

leifslugten@gmail.com

Slugten 3

8660 Skanderborg

2222 1813

Kai Frostholm

Sekretær

kai.frostholm@privat.dk

Østergade 11

8660 Skanderborg

2563 3313

Jakob Bernhardt

Bestyrelsesmedlem

jakob.benrhardt@gmail.com

Eskebækparken 74 st.th.

8660 Skanderborg

2329 4474

Leif Ansbjerg

Bestyrelsesmedlem

laim@outlook.dk

Asylgade 21 1.tv.

8660 Skanderborg

4157 9498

© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 14-05-2020