Succes med petanquekursus

Det blev noget af en succes, da Skanderborg Petanque arrangerede kursus for nye pe-tanquespillere 70+. Flere af de deltagende er efterfølgende kommet til gensyn med petanque sporten enten tirsdag formiddag kl. 10-12 eller onsdag aften kl. 18:30. Det glæder alle sig over.

---------------------------------------------------------------------------------

Petanquekursus for 70+


Man kunne ikke forestille sig bedre vejr, end der var, da 10 "nye" petanquespillere startede på petanque kursus hos Skanderborg Petanque på banerne i Vrold onsdag formiddag den 20. april 2022.

   Med tilskud fra Skanderborg Kommune havde foreningen påtaget sig at prøve at få ældre, friske 70+ årige hevet hjemmefra for at lære at spille det populære franske kuglespil. Der blev budt velkommen med en kort introduktion om petanque kugler, gris og kasteteknik, som deltagerne senere kunne udføre med det sæt petanquekugler, som hver deltager fik udleveret fra start. 

   Med et flot fremmøde på en halv snes kursister var Skanderborg Petanque ovenud tilfreds med deltagelsen. Formand Tage Kristensen var kursusleder og fik hjælp af en flok af foreningens medlemmer, som viste kasteteknik, gav gode råd og deltog i de petanque kampe, som første kursusdag indeholdt.

   Der blev også tid til det aspekt, som spillet og foreningen giver meget plads til og som man opfatter som en stor del af det at spille petanque. Alle blev udstyret med navneskilt, så man "syntes, man kendte hinanden" med det samme og kommunika-tionen foregik da også frit fra start til slut.

   Næste del af kurset, som er gratis, afvikles onsdag den 27. april og afsluttes ons-dag den 4. maj. Derefter håber foreningen selvfølgelig på, at alle - eller i hvert fald de fleste - vil få tilknytning til foreningen og opleve sammenholdet på petanquebanerne og muligheden for at udvide vennekredsen.

Tage Kristensen instruerer aspiranterne på den første kursusdag, hvor alle gik til stålet og ivrigt deltog i spillet.                                       Se video fra dagen

© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 12-05-2022