© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 16-01-2023

---------------------------------------------------------------------------------

Tradionsrig Nytårspetanque 2023

Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, når Skanderborg Petanque indleder et nyt år med Nytårspetanque. Der udsendes invitationer til vennerne fra andre DGI for-eninger i området, som dækkes af DGI Sydøstjylland Petanque. Petanque folket ople-ver aldrig dårligt vejr. Det er kun et spørgsmål om at iføre sig det rigtige tøj til lejlig-heden - så kan man altid spille petanque.

   Trods den ret kølige og blæsende vejrudsigt var der god tilslutning til arrangement-et søndag den 15. januar på banerne i Vrold. Først samledes man i det gode klubhus på Almuevej til en kort velkomsttale af formand Tage Kristensen, der ønskede alle del-tagere et godt nytår, hvorefter foreningen bød på boblevand og mundgodt.

   Men forsamlingen var jo til stede for
at spille petanque, så efter velkomsten
indtog man banerne, hvor der blev kas-
tet til gris og på den måde udpeget vil-
kårlige makker-par til et spil double pe-
tanque.

   Skønt de fleste spillere havde et godt
kendskab til modspillere og makkere,
blev der som altid også set tilfælde af
overraskelse og held, som nogle betrag-
tede det som, når man lavede "mirakler".
Godt humør og udholdenhed prægede
alle deltagerne og efter to kampe kunne
man igen samles i klubhuset og tale sig færdige til igen at spredes for alle vinde.

   Deltagerne var enige om, at den gode tradition burde holdes vedlige - selv om for-manden for Skanderborg Petanque røbede de kommunale planer for området med ønske om boligbyggeri. Dette kunne medføre, at der næste år måske skulle spilles på baner, der lå et andet sted, men formanden lovede, at faciliteterne ville blive mindst lige så gode fremover.