Historie 2014-1

Det betød rigtig meget for de håndbe-tjente redskaber, at den grove afretning var foretaget.

Det var dog ikke sådan, at man af den grund kunne indtage "kommunalarbejder-stilling" hele dagen.

I enhver velorganiseret virksomhed er der afsat tid til pause, så man kunne få vejret igen efter den hårde fysiske anstrengelse, det er, at afrette petanque baner.

Den fælles indsats bragte til slut med-lemmerne frem til den belønning, det altid er at afprøve "nye" baner. Og den-ne del af baneopretningen var alle glade for at deltage i. Selv om det nu er en vintersæson, der står for døren, ser alle vist frem til at kunne præsentere ude-holdene for resultatet af den ihærdige fælles indsats på bane-opretningsdagen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skanderborg Petanque er gode ved Vinterspil

Der har været spillet Vinterspil i Give i DGI Sydøstjyllands Petanque. Godt nok kom der kun 26 spillere, men Skanderborg Petanque tog sig beskedent af de tre første pladser.

© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 04-01-2016

Skanderborg Petanque

Det har været 'Store Baneafretnings Dag'

Efter en sommerturnering 2013, hvor flere af de besøgende petanquehold har udtrykt en vis utilfredshed med de baner, de måtte spille på, besluttede bestyrelsen at gøre noget ved banerne. Der blev bestilt stenmel og grus, hvorpå medlemmerne blev opfordret til at deltage i baneopretningen. Torsdag den 3. oktober 2013 mødte der mange medlemmer op.

Der kom også hjælp af maskinel art, idet lastbilen, der kom med materialer, havde en fjernstyret grab påmonteret.

Der blev også arbejdet hårdt med riverne, som det fremgår af

det øverste billede.