Generalforsamling 2006

Skanderborg Petanque

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

Valg af 2 bestyrelses-medlemmer for 1 år. 

Valg af 1 suppleant for 1 år.

Valg af 1 revisor for 2 år.

Valg af 1 revisor for 1 år. 

Valg af 1 revisorsuppleant

for 1 år.

Eventuelt.

Bestyrelsen bemyndiges til at finde yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Finn Nyborg blev valgt.

Aase Bertelsen blev valgt.

Birger Davidsen blev valgt.

Else Andersen blev valgt.

Der blev fra de fremmødte udtrykt

at man gerne ser et samarbejde

med alle petanqueinteresserede.

Aase Bertelsen

underskrift

© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 04-01-2016

Dagsorden / referat fra stiftende generalforsamling

søndag den 10. december 2006 kl. 15.00.

Punkt

Emne

Forhandling / Beslutning

 1.

Valg af dirigent 

Aase Bertelsen blev valgt.

 2.

Orientering om baggrund for foreningens dannelse.

Tage Kristensen orienterede om  beslutnin-gerne på HI Petanque´s generalforsamling og om beslutningen på HI's hovedgeneralfor-samling.

Godkendelse af foreningens vedtægter. Forslag er vedlagt.

Gennemgået, drøftet og godkendt.

 4.

Valg af formand for 2 år.

Tage Kristensen blev valgt.

 5.

Valg af 2 bestyrelses-medlemmer for 2 år. 

Ernst Nielsen og Ole Nielsen blev valgt.

3.

Den stiftende generalforsamling

afholdes på Skrænten 8, Skanderborg