Bestyrelse

Skanderborg Petanque

Bestyrelsen for Skanderborg Petanque

Tage Kristensen

Formand

Bente Minet Nielsen

Næstformand

Ernst Nielsen

Kasserer

Kai Frostholm

Sekretær

Jakob Bernhardt

Bestyrelsesmedlem.

Drosselvej 5

8660 Skanderborg

Birkeholm 24 A

8700 Horsens

Skrænten 8

8660 Skanderborg

Østergade 11

8660 Skanderborg

Eskebækparken 74 st.th.

8660 Skanderborg

8652 5874

2372 3811

2539 3564

8652 1595

2989 1595

2563 3313

2329 4474

Leif Ansbjerg

Bestyrelsesmedlem.

Hylkevej 62

8660 Skanderborg

8652 1048

4157 9498

© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 02-09-2017