Bestyrelse

Skanderborg Petanque

Leif Ansbjerg

Bestyrelsesmedlem.

Hylkevej 62

8660 Skanderborg

8652 1048

4157 9498

© 2008 Skanderborg Petanque • Webmaster: Kai Frostholm, Skanderborg • kai.frostholm@privat.dk • Opdateret 02-09-2017

Bestyrelsen for Skanderborg Petanque

Drosselvej 5

8660 Skanderborg

8652 5874

2372 3811

Bente Minet Nielsen

Næstformand

Birkeholm 24 A

8700 Horsens

2539 3564

Ernst Nielsen

Kasserer

Skrænten 8

8660 Skanderborg

8652 1595

2989 1595

Kai Frostholm

Sekretær

Østergade 11

8660 Skanderborg

2563 3313

Jakob Bernhardt

Bestyrelsesmedlem.

Eskebækparken 74 st.th.

8660 Skanderborg

2329 4474

Tage Kristensen

Formand